Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

TARİHÇE

Torbalı; tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi içerisinde kalmış olup, adını bugünkü merkeze yaklaşık 5 km uzaklıktaki, antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan “Metropolis” bir diğer adıyla Triyanna ya da Tripolis’ten aldığı rivayet edilmektedir. Bugünkü Torbalı Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup; Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede MÖ. 3000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. Metropolis kentiyle birlikte M.Ö. 2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, MÖ. VII. yy da Lydia zamanında en parlak çağını yaşadığı anlaşılmıştır. Sırasıyla Neolitik, Kalkolotik, Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini, 1071-1317 tarihlerinde Selçuklular ve Aydınoğulları, daha sonraları Osmanlı dönemini yaşamıştır. Torbalı’nın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Beyazıt’ın şehzadesi Ertuğrul Beyi vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamış, o dönemde Torbalı İzmir Sancağına bağlı bir birim olarak kayıtlara geçmiştir. Osmanlı döneminde Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in 1414 yılında İzmir’i alması ile birlikte 1425 yılından sonra İzmir ve civarı tümüyle Osmanlı yönetimi altına girmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 15 Mayıs 1919 -7 Eylül 1922 arasında işgal altında kalmıştır. Kurtuluş Savaşının kazanılması ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 20 Nisan 1924tarihli 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu uyarınca Torbalı da İzmir’e bağlı bir nahiye olmuştur. 26 Haziran 1926 tarih ve 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile Torbalı ilçe haline getirilmiş, 1927 yılında ise belediyelik olmuştur.

Torbalı Tarihi

TARİHÇE Torbalı; tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi içerisinde kalmış olup, adını bugünkü merkeze yaklaşık 5 km uzaklıktaki, antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan 'Metropolis' bir diğer adıyla Triyanna ya da Tripolis'ten...
erotik
Live İzmir