Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

İzmir GEZİ MEKANLARI HARİTASI


Haritası
Yükleniyor !..
Alt grup yok.

MEKSİKA SOKAK

Meksika İzmir Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu'nun girişimleri sonucu, Meksika'nın bağımsızlığının 200'üncü, devrimin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayında ad değişikliği kararı ...

ÜMRAN BARADAN SOKAK

Ümran Baradan 1994'e kadar Uluslar arasý Sanatçýlar Derneði Türkiye Temsilciliðini yürütmekte idi.1995 ten itibaren Uluslar arasý Kadýnlar Dayanýþma Birliði (Derneði)nin Dünya Genel Baþkanlýðýný yürüten ilk Türk ...
erotik
Live İzmir